Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Oktober 2021

September 2021

 • Jernhusen genomförde på onsdagen en grön obligationsemission om totalt 100 miljoner kronor

  Jernhusen antog vid årsskiftet tre nya strategiska mål för hållbart värdeskapande. Ett av dessa är klimatneutralitet, vilket innebär att Jernhusens verksamhet ska ha halverad klimatpåverkan till 2030 och vara klimatneutral till 2045. Ett verktyg i den processen är att investera i klimatåtgärder som minskar koldioxidavtrycket i fastighetsbeståndet. Eftersom dessa projekt bidrar positivt till klimatomställningen skapar det förutsättningar för grön finansiering. 

 • Standard & Poors bekräftar Jernhusen A-rating och uppgraderar utsikterna från negativa till stabila

  Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att de ändrar Jernhusens utsikter från negative outlook till stable outlook. De bekräftar samtidigt Jernhusens kortfristiga och långfristiga rating A/A-1 

 • Jernhusen inviger idag den nya stationsbyggnaden i Växjö

  I Växjö har Jernhusen tillsammans med Växjö Kommun utvecklat ett unikt kombinerat stations- och kommunhus. Huset blir en attraktiv entré till staden, en tilltalande mötesplats för resenärer, invånare och besökare samtidigt som det kan möta ett ökat kollektivt resande. Den nya stationen inrymmer väntsal, butiker och restauranger.

 • Förändring i Jernhusen AB (publ) styrelse

  Louise König har varit styrelseledamot i Jernhusen sedan april 2020 men väljer nu att på egen begäran lämna styrelsen.

Augusti 2021

 • Jernhusen samarbetar med Bring Intermodal för att utveckla kombiterminalverksamheten i Årsta

  Godstransporterna i Sverige förväntas öka med upp till 50% fram till 2040. Samtidigt har Sverige som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent till 2030. För att klara det och nå de övergripande utsläppsmålen behöver vi utveckla samverkan mellan väg- och järnvägstransporter. Där spelar kombiterminaler en avgörande roll.