Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Juli 2021

 • Halvårsrapport januari – juni 2021

  Jernhusen ser tecken på en positiv vändning i resenärsflöden och tror att det spårburna resandet kommer fortsätta att öka under sommaren och hösten 2021. Även om resultatet påverkats negativt av coronakrisen så står företaget fortsatt starkt tack vare den finansiella stabiliteten som byggts upp under lång tid i kombination med värdeuppgångar under delårsperioden. Indikatorer på denna styrka är en belåningsgrad på 45 procent, en räntetäckningsgrad på sex gånger och en skuldkvot på elva gånger. Det är på samma eller till och med bättre nivåer än före coronakrisen.

 • Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 300 miljoner kronor

  Jernhusen fortsätter att genom aktivt hållbarhetsarbete, gröna projekt och investeringar skapa förutsättningar för att successivt öka andelen grön finansiering. Samtidigt minskar andelen kort finansiering. 

April 2021

 • Anette Asklin vald till ny ordförande i Jernhusen vid årsstämman 2021

  Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2021. Förutom att Anette Asklin valdes till ny ordförande efter Kjell Hasslert valdes också fyra nya styrelseledamöter in i styrelsen; Magnus Jacobson tidigare ekonomi- och finansdirektör Kungsleden, Agneta Kores VD Stena Fastigheter Göteborg, Martin Lindgren tidigare Director of Operations Nordic, Unibail Rodamco Westfield och Katarina Wåhlin Alm, Stadsutvecklingsdirektör Nacka Kommun. 

 • Effekterna från coronakrisen fortsätter påverka Jernhusen under första kvartalet 2021

  Antalet resenärer på järnvägen är fortsatt på en mycket låg nivå. Lägre rörliga intäkter tillsammans med hyresrabatter påverkade därför vårt resultat med 50 miljoner kronor under första kvartalet 2021 jämfört med ett bedömt normalår.   

 • Anette Asklin föreslås till ny ordförande i Jernhusen vid årsstämman 2021

  Jernhusens ordförande, Kjell Hasslert, har avböjt omval och Regeringskansliet kommer därför att föreslå Anette Asklin till ny styrelseordförande för Jernhusen på Årsstämman den 26 april 2021. Anette Asklin har suttit i styrelsen som ordinarie ledamot sedan 2017. 

Mars 2021

Februari 2021

Januari 2021

 • Jernhusen genomförde på fredagen ytterligare en grön obligationsemission om totalt 400 miljoner kronor

  Jernhusen fortsätter den gröna finansieringsresan för att utveckla hållbara fastigheter och projekt och minskar samtidigt andelen kort finansiering vilket ökar både kapital- och räntebindning. 

 • Bokslutskommuniké 2020

  Året 2020 var exceptionellt på alla sätt och vis. Resandet med tåg minskade vilket resulterade i dramatiskt färre antal besökare på våra stationer. I linje med vår långsiktighet har vi därför valt att stödja de hyresgäster som vi ser kan fortsätta utvecklas i en positiv riktning även efter Corona med avsevärt mer rabatter än vad det statliga hyresstödet stipulerar. Exempel på ytterligare åtgärder är uppskov med betalning, tillfällig övergång till enbart omsättningshyra och ändrade öppettider för att minska på personalomkostnader för våra hyresgäster.