Styrelseledamöter

Anette Asklin

Styrelseordförande
 • Styrelseordförande sedan 2021
 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Ordförande i Ersättnings- och investeringsutskottet samt ledamot i finans- och revisionsutskottet.
 • Född: 1961
 • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i RO-gruppen Förvaltning AB och Inhouse Tech i Göteborg AB. Styrelseledamot i Fabege AB, Elof Hansson Holding AB, Genova Property Group AB  samt i Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.
 • Tidigare befattningar: Finansdirektör Castellum AB, finanschef Västra Götalandsregionen, flertalet tjänster inom Nordbanken/Götabanken.

Kjell-Åke Averstad

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i investeringsutskottet sedan 2018.
 • Född: 1953
 • Utbildning: Civilingenjör Väg o Vatten KTH och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm.
 • Huvudsakliga sysselsättning: Projektägare på Statens fastighetsverk.
 • Tidigare befattningar: Projektledare Arlandabanan, Regionchef Banverket Göteborg och Stockholm, Projektchef Citybanan i Stockholm samt styrelseledamot Arlandabanan Projekt AB.

Magnus Jacobson

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2021
 • Född: 1958
 • Utbildning: Ekonomutbildningen Uppsala universitet
 • Ordförande i finans- och revisonsutskottet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag och egen konsultverksamhet
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Nordea Finans Equipment A/S, styrelseledamot Fastum Hypoteksförvaltning AB, styrelseledamot Nordea Finans (svenska, finska och danska bolagen)
 • Tidigare befattningar: CFO Kungsleden AB, CFO Norrporten AB, CFO Hufvudstaden AB

Agneta Kores

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2021
 • Född: 1960
 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers Tekniks Högskola
 • Huvudsaklig sysselsättning: VD Stena Fastigheter Göteborg AB
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och Ordförande projektutskottet Infranord AB
 • Tidigare befattningar: Länsöverdirektör och Landshövdingens ställföreträdare Länsstyrelsen Västra Götalands Län, VD Familjebostäder Göteborg AB, Regionchef Banverket Västra regionen

Martin Lindgren

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2021
 • Född: 1977
 • Utbildning: Magisterexamen Företagsekonomi Högskolan Gävle, Fastighetsmäklare Malmö Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Director of Operations Nordic, Unibail Rodamco Westfield
 • Tidigare befattningar: Head of Corporate Solutions Sweden JLL, Head of Retail Agency Sweden Jones Lang LaSalle, Försäljningschef / Uthyrningschef Jernhusen

Lotta Mellström

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i ersättningsutskottet och finans- och revisionsutskottet sedan 2017.
 • Född: 1970
 • Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Ämnesråd och förvaltare vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i LKAB och Swedavia AB.
 • Tidigare befattningar: Analytiker vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet/Finansdepartementet, Managementkonsult Resco AB, Controller inom Sydkrafts- och ABB-koncernerna

Katarina Wåhlin Alm

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2021
 • Född: 1968
 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola
 • Huvudsaklig sysselsättning: Stadsutvecklingsdirektör Nacka Kommun
 • Tidigare befattningar: VD NCC Property Development Sweden, Fastighetsutvecklingschef Folksam, Projektutvecklingschef Vasakronan, Projektutvecklingschef  AP Fastigheter

Charlotte Mattsson

Arbetstagarrepresentant
 • Arbetstagarrepresentant sedan 2017.
 • Född: 1967
 • Utbildning: KY Fastighetsförvaltare
 • Huvudsaklig sysselsättning: Förvaltare Teknik på Stationer Region Väst.
 • Andra väsentliga uppdrag: Förbundsstyrelseledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnväg, ordförande vid Akademikerförening vid Jernhusen.

Mari Therus

Arbetstagarrepresentant
 • Arbetstagarrepresentant sedan 2021
 • Född: 1969
 • Utbildning: Civilingenjör (KTH Väg- och vattenbyggnad)
 • Huvudsaklig sysselsättning: Projektledare/projektutvecklare på Jernhusen
 • Andra väsentliga uppdrag: Vice ordförande i Akademikerföreningen på Jernhusen