Dataskydd

Här kan du ta del av hur Jernhusen hanterar personuppgifter.

Jernhusens verksamhet är bred och vi har därför valt att dela upp informationen som rör Dataskyddsförordningen enligt rubrikerna till vänster. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter till Jernhusens dataskyddsombud

Jernhusens dataskyddsombud är: 

Henrik Sköldberg, Informationssäkerhetsansvarig

För att nå dataskyddsombudet eller om du har andra ärenden kring dataskyddsförordningen, kan du kontakta oss enligt nedan:

Jernhusen AB
Box 520 
101 30 Stockholm

08-410 626 00

Du kan också skicka e-post till: dataskydd@jernhusen.se