Kontakt

Göran Bertman

Produktansvarig

goran.bertman@jernhusen.se

072-745 66 41

Taxi

Taxi Welcome Service är Jernhusens taxikoncept som etableras vid stationer och resecentrum.

Tjänsten utlovar ett antal kundlöften som ska bidra till en tryggare och mer bekväm resa till och från stationen. Målsättningen är resenärer alltid ska ha tillgång till trygga och säkra taxibilar vid en särskilt angiven plats vid stationen.

Tillgänglighet

 • Snabb service
 • Hög tillgänglighet till de taxibilar som efterfrågas

Valfrihet

 • Enkelt att välja den taxi resenären vill ha oavsett bolag

Prisvärde

 • Taxibolagen förbinder sig att priset för taxiresan  inte överstiger 110 procent av områdets normaltaxa

Trygghet

 • Utbildade och uniformerade förare
 • Krav på god kännedom om stadens gator
 • Hela, rena och profilerade taxibilar

Säkerhet

 • Trafiksäkerhet
 • Föraren följer trafikregler
 • Taxibilarna är hela, säkra och inte äldre än sex år

Avtalsreglerade taxibolag

Jernhusen ger ut trafikeringstillstånd till de taxibolag som uppfyller följande fyra grundkriterier.

 • Priset för taxiresan överstiger inte 10 procent av områdets normaltaxa
 • Taxibilarna är tydligt profilerade
 • Taxibilarna är inte äldre än sex år
 • Chaufförerna är utbildade, uniformerade och har god lokalkännedom

Resenären väljer själv

Kunderna väljer själva vilket anslutet taxibolag som de vill åka med. Till sin hjälp har resenären en digital taxiautomat eller en tydlig skyltning.