Kontakt

Retail och handel

Stationerna är en av Sveriges största handelsplatser om man räknar antalet besökare varje år.

I våra stationer har hyresgästerna tillgång till stora flöden. I de stora städerna till och med större än i traditionella köpcentrum, men även på mindre orter är stationerna bland de mest besökta byggnaderna. Det ger mycket bra förutsättningar för framgångsrik handel. Omsättningen har stadigt ökat de senaste åren. Mycket på grund av många nya etableringar men också på grund av ändrade konsumtionsvanor och att stationerna börjar bli egna destinationer.

Flera försäljningsrekord

Handeln på våra stationer är god. Stundtals mycket god. Flera enheter har försäljningsrekord inom sina segment. Till exempel är Subway på Göteborgs Centralstation den mest framgångsrika i hela Europa. Pocket Shops enhet i centralhallen på Stockholms Centralstation har flera gånger haft högst omsättning i sin kedja sett till kvadratmeterytan.

Rätt koncept är nyckeln

Gemensamt för framgångsrik handel på en station är att den har ett koncept och ett utbud som är anpassat efter den speciella handelsplats som en station är. Handeln och köpvanorna skiljer sig från andra platser. Många tror att en station domineras av mindre inköp av fast moving consumer goods som lätt kan kopplas till resande, vilket fortfarande är sant för mindre stationer. Men i de större städerna går utvecklingen mot en mer komplex bild. Här finns relevans för alla som tillhandahåller varor och tjänster som sparar tid och underlättar vardagen för medvetna konsumenter.

Koncept och hyresgästmix

Jernhusens strategi vid val av koncept och hyresgästmix bygger på flera delar. Vi utvecklar handeln utifrån resenärens behov. Vi försöker att underlätta resenärens vardag och vi vet att resenären är pris, tids och kvalitetsmedvetna enligt undersökningar som vi genomför årligen. Vanligt för resenärer är att de är välutbildade konsumenter som gillar att resa kollektivt och som uppskattar kvalitet och etiska hänsyn.

Till dessa vill vi hitta varumärken som de tycker om och känner igen. Samtidigt får stationen gärna innehålla något som är nytt och spännande. Tiden som förut tillbringades med väntan vill besökarna gärna fylla med något mer meningsfullt.

Stationerna ska växa ännu mer

I Jernhusens strategi ligger en intensiv stationsnära utveckling. De tre största städerna ska omvandlas dramatiskt de närmaste åren. Men även ute i landet sker stora investeringar på många orter. Du kan läsa mer om detta under avdelningen Våra projekt. I en förlängning kommer en eventuell investering i höghastighetståg också att påverka hela landet på ett stort sätt. Inom en nära framtid skapas helt nya stadskärnor där resande, arbete och handel samverkar på ett helt annat sätt än tidigare.