Kontakt

Göran Bertman

Produktansvarig

goran.bertman@jernhusen.se

072-745 66 41

Parkering

En resa innehåller ofta flera olika trafikslag.

Därför är bilparkering ofta en viktig beståndsdel som underlättar kollektivt resande. Vid flera av våra stationer, där det är möjligt utifrån de lokala förutsättningarna, tillhandahåller vi därför parkeringar.

Samarbetspartners

Vi samarbetar ofta med parkeringsbolag eller kommuner som sköter det praktiska med betalning och bevakning.

Handikapparkering

Oavsett storlek på parkeringsytan ska det finnas minst en handikapparkering. Dock inte längre än 25 meter från en tillgänglig entré och minst fem meter bred i storlek. 

Cykelparkering

Cykelparkering tillhandahålls vid de stationer där vi har tillräckligt med markyta utanför stationshuset. Ofta varierar det mellan olika stationer hur mycket yta vi äger. I vissa kommuner är det därför kommunen som ansvarar för detta.