Stationer

Varje år passerar över 200 miljoner människor Jernhusens 37 stationer på väg till jobbet, hemmet och mängder med andra resmål.*

Totalt reser över 240 miljoner med järnväg, så den övervägande majoriteten passerar någon gång en Jernhusen-station. Flest passerar Stockholms Centralstation medan resandet till och från till exempel Nattavaara är mer sparsamt. Förutom våra egna stationshus sköter vi även väntsalen i cirka 100 stationer som har andra ägare. Det gör vi eftersom resan ska hänga ihop och på så vis säkerställer vi att väntsalen håller den standard och har de funktioner som trafikföretag och resenärer efterfrågar.

Vi främjar kollektiva resor

Stationen är en viktig del av resan. Vår uppgift är att ta hand om den så att det är tryggt och trevligt att resa kollektivt. Genom att tillhandahålla rätt service och butiksutbud förenklar vi vardagen för resenärer och besökare. Inkomsterna från butikshandeln bidrar till att vi kan sköta om och utveckla våra stationer.

Fler järnvägsresenärer ger ett mer hållbart samhälle

Det finns en stark trend att det kollektiva resandet ökar. Det har det gjort de senaste åren och det finns många tecken på att trenden håller i sig. Detta ställer nya krav på stationerna. Några exempel på våra utmaningar är hur ökade flöden ska passera äldre byggnader, vilka hyresgäster som ger rätt service till resenärerna och hur vi skapar bra relationer med alla trafikföretag som angör stationshusen.

Vi är en aktiv part i utvecklingen av den svenska järnvägen och ser positivt på initiativ som stärker möjligheterna för människor att resa kollektivt med järnväg. Järnvägsresor är den mest överlägsna transportformen om man vill skapa större arbetsmarknadsregioner och undvika trängsel, köer och klimatpåverkande utsläpp.

*Data från 2018, Trafikanalys samt Jernhusens egen besöksstatistik.