Kontakt

Lena Hult

Produktansvarig Kombiterminaler

lena.hult@jernhusen.se

073-413 32 36

Kombiterminaler

Med våra gods- och kombiterminaler vill vi bidra till en bättre transportsektor och ett grönare Sverige. Vi jobbar aktivt på att förbättra förutsättningarna för kombitrafiken.

Med våra gods- och kombiterminaler är vi ett av de större logistiska nätverken för transporter på järnväg i Sverige. Alla terminaler ligger i rätt lägen, nära järnväg i viktiga logistiknoder. De är öppna för alla, på lika villkor och vi utvecklar hela tiden fastigheterna för att få fler effektiva kombinationer av tåg- och lastbilstransporter.

Aktiva terminalförvaltare

Förvaltning av kombiterminaler förutsätter en kunskap om infrastruktur samt logistikbranschens arbetsmetoder och villkor. Vi är en aktiv hyresvärd på så sätt att vi vill utveckla terminalerna i nära samarbete med våra hyresgäster terminaloperatörerna. En viktig princip är att alla terminaler i vårt nätverk är tillgängliga för alla tågoperatörer, speditörer och åkerier på lika villkor.

Förutsättningar för effektiv logistik

På Jernhusens terminaler hanterar terminaloperatörerna och olika logistikföretag dagligen stora mängder gods. För att de ska kunna göra det ser vi till att terminalen är rätt utformad, har funktionella byggnader och optimala förutsättningar för alla transportslag. Detta kräver ett nära samarbete i alla led med täta avstämningar. På så vis kan våra hyresgäster fokusera på sin verksamhet och behöver inte själva hantera utvecklingen av terminalen.

Ambassadörer för gods på järnväg

Då hållbarhet är en viktig fråga för Jernhusen är vi engagerade förespråkare för att transportera så mycket gods som möjligt på järnväg eftersom det är betydligt miljövänligare. Vi tar en aktiv part i de diskussioner som förs för att stärka järnvägens position inom godstrafik och vill:

  • Öka kombitrafikens konkurrenskraft
  • Öka godsvolymerna på järnväg
  • Öppna upp kombiterminalerna för alla aktörer