Kontakt

Ingemar Thiamand

Trafiksäkerhetssamordnare

ingemar.thiamand@jernhusen.se

0730-76 19 95

Allmänna skyddsregler

För att verksamheten på våra depåer ska kunna fungera bra krävs att verksamhetsutövare, personal och besökare har likartade regler att följa.

En säker anläggning medför mindre risk för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och skadegörelse. Vi är alla ansvariga för att upprätthålla en hög säkerhet och en trevlig arbetsplats.

Nedan finner du de allmänna skyddsregler som är gällande för de depåer där Jernhusen har samordningsansvar för utomhusmiljön enligt arbetsmiljölagen.

Allmänna skyddsregler

Dessa skyddsregler gäller för Jernhusens anläggningar i: Borlänge, Boxholm, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Nässjö, Västerås, Åmål och Örebro.

Allmänna skyddsregler - Generella version 1.0

Hagalunds depå

Allmänna skyddsregler Hagalund, version 3.5

Notvikens depå

Allmänna skyddsregler Notviken, version 1.5

Raus Depå

Allmänna skyddsregler Raus, version 3.5

Tillberga depå

Allmänna skyddsregler Tillberga version 4.5

Årsta kombiterminal

Allmänna skyddsregler Årsta, version 5.4

Örebro CV

Rutin saxlift Örebro CV