Infrastruktur och Säkerhet

Jernhusen är infrastrukturförvaltare.

Jernhusen förvaltar järnvägsinfrastruktur till våra kunder inom depå- och godsterminalsfastigheterna samt till externa spårägare.

För att nyttja järnvägsinfrastrukturanläggningarna som Jernhusen förvaltar ska avtal tecknas mellan parterna.

För dig som är kund på någon av de anläggningar där Jernhusen ansvarar för infrastrukturförvaltningen har vi samlat flera viktiga dokument för varje anläggning.