Kontakt

Annika Ahl

Chef Region Riks Depåer

annika.ahl@jernhusen.se

076-866 47 66

Hagalunds depå

Norra Europas största underhållsdepå med en genomströmning av cirka 100 tåg dagligen.

Här genomförs underhåll för flera trafikföretag av flera olika underhållsleverantörer. Främsta verksamheten består av underhåll av SJ:s och MTR:s fjärrtåg.

I Hagalund finns även en Saneringshall och en Gör det själv-hall. I saneringshallen finns tekniska förutsättningar för att hantera all form av sanering såsom klotter eller biologiska rester, allt från enkla avtvättningar till syraspetsad färg.

I Gör det själv-hallen kan fordonsägare själva underhålla sina fordon under tider de väljer själva.