Kontakt

Emil Nikolasson

Ekonomisk förvaltare

emil.nikolasson@jernhusen.se

073-801 95 90

Gävle depåer

I Gävle har Jernhusen två underhållsdepåer - Sörby i södra delen av staden och Näringen i öster.

Sörby depå 

Sörby depå är en modern, trafiknära motorvagnsverkstad för underhåll av passagerartåg. Här finns även fekalietömning och tågtvätt samt möjlighet till uppställningsspår inomhus och utomhus.

På depån finns det även industrilokaler där det tillverkas prefabricerad värmeutrustning.

Näringen depå

Näringen depå ligger precis vid godsbangården i Gävle och består av en motorvagnsverkstad och lokverkstad. I motorvagnsverkstaden finns travers och lyftbockar för tågunderhåll samt en tågtvätt.

I lokverkstaden är den huvudsakliga verksamheten reparation och underhåll av lok. Verkstaden är utformad med låggolv och pelarspår för arbete och passage under loket. 

På depåområdet finns även övernattningsbostäder för lokförare, kontorsplatser och utbildningslokaler för Green Cargo.