Kontakt

Emil Nikolasson

Ekonomisk förvaltare

emil.nikolasson@jernhusen.se

073-801 95 90

Borlänge depåer

Depåerna i Borlänge är trafiknära underhållsdepåer med lok-, vagn- och godsverkstäder, belägna precis bredvid rangerbangården.

Borlänge lokverkstad
I lokverkstaden, med fyra spår varav två genomloppsspår, genomförs underhåll av lok som drar en av Sveriges stålpendlar.

 

Borlänge vagnverkstad
En tvåspårig vagnverkstad för underhåll av godsvagnar med lyftbockar för lyft av vagnar.

 

Borlänge godsvagnsverkstad
I godsvagnsverkstaden genomförs tungt underhåll och revision av godsvagnar. I denna byggnad finns också Green Cargo center.