Kontakt

Tony Janes

Chef Fastighet Depåer

tony.janes@jernhusen.se

072-238 44 23

Våra depåer

Verksamheten i våra depåfastigheter skiljer sig åt beroende på vad det är för typ av depå och vilka våra hyresgäster är.

Varje depå är specialanpassad för till exempel lättare underhåll, tvätt eller tyngre verkstadsarbeten.

Vissa depåer är öppna för fler trafikföretag medan andra är dedikerade till en specifik kund.

Här har vi gjort ett urval där du kan läsa mer om några av våra viktigaste depåer.

Här finns våra depåer