Kontakt

Johanna Iivarinen

Samordningsansvarig Tvätt, fekalie och sanering

johanna.iivarinen@jernhusen.se

073-413 32 72

Fekalietömningsanläggningar/vattentryckning

I Stockholm (Hagalund depå), Göteborg (Skansen), Malmö och Helsingborg (Raus depå) utförs tömning av fekalietankarna.

Anläggningarna är öppna för alla tågoperatörer och öppettider styrs av kundernas behov utifrån gällande tågplaner. I Jernhusens webbaserade GDS-system får kunderna också statistik av sina tömningar.

I Raus och Malmö finns även möjlighet för vattentryckning vid fekalieplattformarna.

ISS Facility Services är operatör

Jernhusen anlitar ISS Facility Services för att bemanna anläggningarna och utföra fekalietömningen samt vattentryckningen. Utöver det ansvarar ISS för bl a avtal med kunderna, fakturering, tillsyn och skötsel, felanmälningar samt kundkommunikationen.

Frågor?

Vill du bli kund, har du frågor/klagomål eller behöver du hjälp med växlingen, kontakta ISS. Du är också alltid välkommen att kontakta Jernhusen med frågor eller synpunkter avseende våra fekalie- och vattentryckningsanläggningar.