Kontakt

Tony Janes

Chef Fastighet Depåer

tony.janes@jernhusen.se

072-238 44 23

Depåförvaltning

Jernhusen utvecklar, äger och förvaltar underhållsdepåer för tåg. Idag äger vi depåer från Luleå i norr till Malmö i söder vilket utgör cirka hälften av totala antalet depåer i Sverige.

Aktiva i depåarbetet

Depåförvaltning skiljer sig åt från traditionell fastighetsförvaltning. I vår affärsmodell tar vi ett helhetsansvar för såväl byggnader, infrastruktur som den tyngre verkstadsutrustning som finns i depån. Vi är en aktiv partner i den pågående depåverksamheten på ett helt annat sätt än man är vid annan uthyrning.

Utrustning för allt underhåll

I Jernhusens depåer genomför våra hyresgäster allt från tyngre underhållsarbeten till löpande drift som tvätt och mindre reparationer åt sina kunder trafikföretagen. För att kunna göra det krävs ändamålsenlig utrustning. I dialog med våra hyresgäster tillhandahåller och underhåller vi den tyngre utrustningen som traverser, lyftbockar med mera och räknar in det i hyresavgiften. Det gör att våra kunder kan fokusera på sin huvudaffär och behöver inte själva stå för kostsamma investeringar.

Vi tillhandahåller en robust depå

Våra depåer ska alltid ha rätt struktur, rätt geografiskt läge och rätt affärsmodell.

  • Rätt struktur innebär att anläggningarna kan användas optimalt – dygnet runt, alla dagar om året. Det gäller allt från servicehallar, spåranvändning och teknisk utrustning.
  • Rätt geografiskt läge är viktigt för att minimera behovet av långa transportsträckor och uppställning som innebär att tåget inte kan vara i drift.
  • Rätt affärsmodell innebär att vi kan täcka våra kostnader för drift och utveckling av anläggningarna samtidigt som våra kunder kan se vad de betalar för och känna att de får rätt värde för sina pengar.