Kirseberg & Lokstallarna

De gamla järnvägsverkstäderna i Kirseberg är 100 år gamla. På sin tid var det här en av Malmös största arbetsplatser med över 1000 anställda, men nu har de spelat ut sin roll som verkstäder och andra verksamheter kan börja ta över.

Idag har nya spännande och kreativa verksamheter hittat hit och sätter en helt ny prägel på området. Biodlare jobbar sida vid sida med motorcykelentusiaster, matstylister, cirkusvagnskonstruktörer, paddeltennisutövare, konstnärer, fotografer, tapetserare, kafferimportörer och serietidningstecknare – för att nämna några. Tillsammans marknadsförs platsen kort och gott som Lokstallarna, även om det faktiskt inte har funnits någon sådan renodlad verksamhet här.

Nu planeras det för en framtid där järnvägsverkstäderna i Kirseberg ingår som en del av översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn. 

Parallellt för Jernhusen en gemensam dialog med Malmö stad om hur området kan utvecklas över tid och hur fler temporära funktioner kan aktivera platsen fram till byggstart. En samverkansprocess med MIA (Malmö Innovation Arena) och befintliga hyresgäster pågår.