Kontakt

Victor Josefsson

Finanschef

victor.josefsson@jernhusen.se

073-552 28 83

Rapporter

Här kan du ladda ner Jernhusens årsredovisningar, delårsrapporter och fastighetsförteckningar.

2021

Halvårsrapport

Januari-mars

2020

Ersättningsrapport 2020

Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2020

Bokslutskommuniké 2020

Fastighetsförteckning 2020

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars

2019

Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2019

Bokslutskommuniké 2019

Fastighetsförteckning 2019

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars

2018

Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2018

Bokslutskommuniké 2018

Fastighetsförteckning 2018

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars

Korrigering finansiell data 2016-2018

2017

Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2017

Bokslutskommuniké 2017

Fastighetsförteckning 2017

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars

Omklassificering av lång- och kortfristiga skulder 2012-2016

 

2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Fastighetsförteckning 2016

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars

 

2015

Års- och hållbarhetsredovisning 2015

Bokslutskommuniké 2015

Fastighetsförteckning 2015

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars


2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Bokslutskommuniké 2014

Fastighetsförteckning 2014

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars


2013

Årsredovisning 2013

Bokslutskommuniké 2013

Fastighetsförteckning 2013

Hållbarhetsredovisning

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars


2012

Årsredovisning 2012

Bokslutskommuniké 2012

Fastighetsförteckning 2012

Hållbarhetsredovisning

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars

2011

Årsredovisning 2011

Bokslutskommuniké 2011

Fastighetsförteckning 2011

Hållbarhetsredovisning

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars

2010

Årsredovisning 2010

Bokslutskommuniké 2010

Fastighetsförteckning 2010

Hållbarhetsredovisning

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars

2009

Årsredovisning 2009

Bokslutskommuniké 2009

Fastighetsförteckning 2009

Januari-september

Halvårsrapport

Januari-mars

 

2008

Årsredovisning 2008 - Detta är Jernhusen

Årsredovisning 2008 - Verksamheten

Årsredovisning 2008 - Hållbarhet

Årsredovisning 2008 - Bakvagn

Bokslutskommuniké 2008

Fastighetsförteckning 2008

Januari - september

Halvårsrapport

Januari - mars

2007

Årsredovisning 2007 Framvagn

Årsredovisning 2007 Bakvagn

Bokslutskommuniké 2007

Fastighetsförteckning 2007

Januari - september

Halvårsrapport

Januari - mars

2006

Årsredovisning 2006 Framvagn

Årsredovisning 2006 Bakvagn

Bokslutskommuniké 2006

Fastighetsförteckning 2006

Januari - september

Halvårsrapport

Januari - mars