Kontakt

Victor Josefsson

Finanschef

victor.josefsson@jernhusen.se

073-552 28 83

Gröna obligationer

Jernhusen har ett ramverk för gröna obligationer.

Gröna obligationer emitteras under Jernhusens MTN-program med samma villkor som övriga obligationer men med tillägget att emissionslikviden för gröna obligationer enbart kan allokeras till projekt och tillgångar som är kvalificerade enligt Jernhusens gröna ramverk.

För att säkerställa att det gröna ramverket står sig väl i en marknad i kontinuerlig utveckling har Jernhusen låtit det oberoende analysinstitutet Sustainalytics genomföra en så kallad ”Second Party Opinion” som finns att läsa nedan. Sustainalytics anser bland annat att ramverket är trovärdigt, effektfullt och väl anpassat till ”the Green Bond Principles 2017”. Vidare anser Sustainalytics att projektkategorierna inom ramverket har positiva miljöfördelar och att Jernhusens process för utvärdering, likvidhantering, urval och rapportering av finansierade projekt och tillgångar är i linje med bästa praxis på marknaden.

Jernhusen har en ägarklausul om 100 procent i all kapitalmarknadsfinansiering samt innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.

Emitterade obligationer

MTN villkor Emissionsår Förfalloår Emitterat belopp (mkr) Ränta
 132 GB T2 2021  2024  100 3M + 0,085%
 133 GB 2021  2026  220 3M + 0,20%
 132 GB 2021  2024  300 3M + 0,14%
 131 GB 2021  2025  400 0,23%
 130 GB 2020  2025  200 3M +0,27%
 129 GB T2 2020  2025  250 0,48 %
 129 GB 2020  2025  300 0,44 %
 128 GB 2020  2025  500 1,368 %
 127 GB 2019  2022  150 0,25 %
 126 GB 2019  2024  750 0,938 %
 125 GB 2019  2021  750 3M +0,25 %
 124 GB 2019  2022  150 0,598 %
 123 GB 2018  2021  100 3M +0,29 %
 122 GB 2018  2020  150 3M +0,13 %
 121 GB 2018  2023  500 3M +0,47 %
 120 GB 2018  2023  1000 0,975 %

Investerarrapporter

Green Bond Investor Report 2020

Green Bond Investor Report 2019

Green Bond Investor Report 2018

Dokument

Ramverk gröna obligationer

Utlåtande Sustainalytics