Våra fastigheter

Jernhusens fastighetsbestånd är koncentrerat till storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter i Sverige.

Fastighetsbeståndet utgörs av järnvägsstationer, kontor, byggrätter och mark inom stationsområden, underhållsdepåer samt gods- och kombiterminaler.

Genom utveckling och försäljning av fastigheter kan vi återinvestera i nya projekt som exempelvis nya underhållsdepåer och kombiterminaler samt moderna stationer. Detta behövs för att kunna ta emot fler resenärer och mer godstransporter på järnväg.

Fastighetsförteckningen innehåller fakta om samtliga fastigheter som ingick i Jernhusens bestånd per den 31 december, indelade i respektive affärsområde. Förutom detta redovisas fakta om försäljningar och frånträdda fastigheter.