Våra stationer

Jernhusen äger och förvaltar idag 37 stationer. Vi administrerar även väntsalen hos ett stort antal stationer som har andra fastighetsägare.