Kontakt

Svenska Reseterminaler AB

srab@jernhusen.se

08-410 626 00

Väntsalar

Väntsalen är en viktig del av resenärsupplevelsen. Det ska finnas utrustning, service och möjlighet att ta del av information. Dessutom ska det vara städat, omhändertaget och tryggt.

Jernhusen arbetar med väntsalar på cirka 140 stationer runt om i Sverige. Förutom våra egna stationer har vi avtal med andra fastighetsägare att administrera skötsel och hantera relationerna med trafikföretag och leverantörer. På så vis säkerställer vi att väntsalen håller den standard och har de funktioner som trafikföretag och resenärer efterfrågar.

Väntsalens innehåll

Transportbranschen har gemensamt enats om vissa basfunktioner som en väntsal ska innehålla för att fylla den funktion som resenärerna efterfrågar. Eftersom olika stationer har olika förutsättningar har inte alla stationer samma krav. Ju större station och ju fler resenärer är det logiskt nog desto högre krav.

Service och funktioner

Detta är exempel på service och funktioner som ingår i basutbudet i de flesta väntsalar.

  • Sittplatser i form av bänkar
  • Belysning
  • Klocka
  • Papperskorg
  • Entréskylt
  • Toalett
  • Informationsmöjligheter
  • Högtalarutrop
  • Trafikal hänvisningsskyltning
  • Avgångstavla med information i realtid

Tillgänglighet

En viktig fråga att ta hänsyn till är tillgänglighetsaspekten som regleras av flera lagar och förordningar. Här har vi kompetens om vad som gäller och hur man på lämpligast sätt gör anpassningar i stationsmiljön. Det rör sig om till exempel trappor, ramper, hissar, ledstråk, kontrastmarkeringar, taktila skyltar samt tillgängliga toaletter och entréer.