Kontakt

Svenska Reseterminaler AB

srab@jernhusen.se

08-410 626 00

Svenska Reseterminaler

Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen som arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige.

Alla fastighetsägare av en station kan ansluta sig till oss på Svenska Reseterminaler om det finns ett behov av en väntsal från trafikföretagen som gör stopp på orten.

Vår roll är att fungera som en naturlig länk och koordinator mellan stationsfastighetsägare och trafikföretag. Istället för att varje fastighetsägare ska teckna avtal med alla trafikföretag som angör deras station, tecknas ett avtal med Svenska Reseterminaler. Sedan ser vi till att teckna avtal med trafikföretagen så att stationsägaren får betalt för att tillhandahålla en väntsal. Samtidigt säkerställer vi att väntsalen håller den standard och innehar de funktioner som efterfrågas av trafikföretagen och dess resenärer.