Gävle Centralstation – en fast punkt i ständig förändring

I snart 150 år har centralstationen i Gävle stått mellan centralplan och hamntorget, strax norr om Gävleån.

Precis som de flesta av Sveriges järnvägsstationer byggdes den i slutet av 1800-talet som en del av landets största infrastruktursatsningar någonsin. Stationerna kom till i samma tid som många andra offentliga byggnader som läroverk, bibliotek och sjukhus och var en viktig del i landets industrialisering.

Vad en station ska vara har en etablerad plats i människors medvetande. Många har också en stark känslomässig koppling till huset, arkitekturen och funktionen. Det är viktigt för oss som fastighetsägare att vara medvetna om i vårt uppdrag att förvalta stationen i vardagen. Utmaningen är att fylla stationen med funktioner och service som behövs för dagens resenärer men också ha en omtanke om dess arv.

En framgångsrik strategi har varit att fylla stationerna med moderna hyresgäster samtidigt som vi tar hänsyn till arkitekturen. Då uppstår en spännande kontrast mellan nytt och gammalt som många verkar tycka om.

Nya hyresgäster lyfte stationen

– Det arbete vi gjort de senaste åren med att få in nya hyresgäster på stationen har gjort att den ger ett helt annat intryck. Vi pratar ofta om att skapa destinationer av stationerna och det kanske är lite stora ord i en ort som Gävle men det är ändå en viktig fråga lokalt att saker utvecklas, säger Jörgen Westberg, ekonomisk förvaltare. Stationen är en byggnad med starkt symbolvärde. Den har varit, och är, stadens kontakt med omvärlden. Men för att den ska vara en plats som lever ska människor trivas att vara här.