Hantverkargatan 15 Borlänge

Tillfälle att hyra hela eller delar av stor lagerlokal centralt nära stationen. Totalt 4500 kvadratmeter lager, kallt.

I byggnaden finns möjlighet att lasta och lossa via järnväg eller lastbil mot kaj. Portar in i byggnaden är åtta meter breda och motordrivna. Området är stängslat och har grind med passagesystem. Belysning och brandlarm är nyinstallerade och sektionsstyrda. Taket är tilläggsisolerat. Det finns tillgång till truckladdningsrum samt toalett. Personallokal går att ordna efter överenskommelse.

Bygg/renoveringsår:
1964
Våningsplan:
BV

Kontakt

Emil Nikolasson