Brunnbyvägen 18 Stockholm

Vid Årsta partihallar finns nu möjlighet att vara med och ta fram en skräddarsydd lösning på upp till 12 000 kvm lager-/crossdockbyggnad.

Vid Årsta partihallar finns nu möjlighet att vara med och ta fram en skräddarsydd lösning på upp till 12 000 kvm lager-/crossdockbyggnad i Stockholms mest citynära läge. Årsta partihallar ligger cirka åtta kilometer söder om Stockholms city, nära vägförbindelser och med möjlighet till tågtransport i direkt anslutning. Området är ett partihandelscentrum för bland annat frukt, grönsaker, blommor och fisk.

Jernhusens detaljplan för Brunnbyvägen 18/Partihandlarvägen (fastigheten Östberga 1:3) gör det möjligt att uppföra en lager-/crossdockbyggnad med tillhörande kontor och personalutrymmen i fyra våningar. Byggnaden kommer att vara anpassad för lastning och lossning från järnväg eller lastbilar, sannolikt inlastning från 18-metersbilar och utlastning till mindre distributionsfordon. Möjlighet till citydistribution med elfordon.

Bygg/renoveringsår:
-

Kontakt

Niklas Andersson