Årsta kombiterminal – terminalkranar ökade kapaciteten

Våra storstäder fortsätter att växa. Urbaniseringen är en trend som inte ser ut att mattas av. Städerna förtätas och fler människor ska bo, arbeta och konsumera på samma yta. I det finns logistiska utmaningar att få in fler varor i trånga stadskärnor.

Kombiterminalen i Årsta ligger så centralt det går utan att ligga innanför tullarna till innerstaden. Den är i direkt anslutning till södra stambanan, E4/E20 och södra länken. Jernhusen har investerat stort i Årsta. Bland annat med två stora terminalkranar som ersatte tidigare dieseltruckar. Med kranarna är det möjligt att lyfta mycket större mängder gods än tidigare och dessutom på ett mer miljövänligt sätt. Miljövinsterna när tåg kan transportera stora mängder som sedan distribueras ut korta sträckor med lastbil är betydande.

På kombiterminalen finns också två crossdockbyggnader. Här hanteras stora mängder konsumtionsvaror som kommer med container eller trailer och lastas om för att sedan transporteras vidare till butiker med lastbil.

Vinst för både ekonomi och miljö

– Vi vet att tåget är överlägset lastbilstransporter i miljöhänseende. Vi vet också att tåget står sig mer än väl i konkurrensen med parametrarna pris, tidspassning och kvalitet, säger Niklas Andersson, affärsutvecklare på Stockholm Årsta kombiterminal. Vi ser en stadig utvecklingstakt på våra terminaler. Fler och fler får upp ögonen för järnvägens fördelar.