Kontakt

Tua Burlin

Chef Energi och Infra

tua.burlin@jernhusen.se

073-413 32 80

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) innehåller bland annat information om järnvägsinfrastrukturen och villkoren för dess trafikering.

I filen Anläggningsbilaga finns beskrivningar över de spåranläggningar som Jernhusen förvaltar.

Järnvägsnätsbeskrivning, 2020-12-17 (PDF)

Anläggningsbilaga, 2020-12-17 (PDF)