Ventilation och värme

Glasvasen har behovsanpassad ventilation som styrs efter bland annat temperatur och koldioxidhalt.

Byggnadens uteluftsintag har placerats för att undvika externa föroreningskällor i största möjliga grad. Likaså har uteluftsintag- och avluftsutsläpp placerats så att man undviker återcirkulation av den förorenade inneluften. Ventilationen inne i byggnaden är utformad för ett varierande användarmönster och anpassas beroende på vilket behov som finns för tillfället. Flertalet sensorer och luftkvalitetsgivare registrerar luftens kvalitet och luftbalansen i enskilda utrymmen och anpassar ventilationsflöden och temperatur på tilluften för att tillgodose behovet. Utöver de automatiska systemen finns det möjlighet att manuellt reglera önskad temperatur i de flesta rum.

Simuleringar utförts för att säkra en god innemiljö för brukarna. Simuleringen är utförd enligt svensk standard och tar hänsyn till temperaturer under kritiska perioder (höga temperaturer mitt i sommar respektive låga temperaturer under vinter), byggnadens planlösning, byggnadens klimatskal, fönster (både typ av fönster och storlek på dem). Beräkningen/simuleringen syftar till att minimera antalet personer som kan förväntas vara missnöjda med den invändiga komforten.