Nödinformation

Fastigheten är alltid låst och tillträde sker endast genom tag till passagesystem eller insläpp via porttelefon.

Utrymning

Utrymning sker enligt utrymningsplan anslagen väl synliga platser i fastigheten och lokalen. Följ anvisad utrymningsväg. Två brandtrappor finns belägna mitt i fastigheten bakom hissar och trapphus.

Tala gärna med den i er organisation utsedda brandskyddsansvarige person. Denna person kan visa var släckutrustning finns.

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria. Gäller även grannars utrymning via trapphus och portar.

Brandskydd

Glasvasen är utrustad med både brandlarm, sprinkler och inbrottslarm som är kopplade till SOS. Vi har även väktarsyn samtliga dagar i veckan.

Hissar ska inte användas vid utrymning. Vid utlöst brandlarm kommer hissarna låsas och automatiskt åka ner till entréplan.

Fastighetsägaren och hyresgästerna bedriver ett fortlöpande SBA, systematiskt brandskyddsarbete. I detta arbete följs brandskyddet upp med täta kontroller av organisation, brandlarm och utrymningsvägar.