Miljöcertifieringar

Glasvasen har certifieringen Breeam Excellent.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) från Storbritannien är det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader på svenska, enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. Certifieringens hårda krav gör att man får en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö, men samtidigt ger en bättre investering, då internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad.

Bedömningen görs inom områdena projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel. Innovativa tekniska lösningarhöjer betyget. Byggnaden kan uppnå betyget Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

Slutgiltigt certifikat BREEAM SE