Leveranser och leveransadress

Större leveranser hänvisas till angöringsficka på Neptunigatan och via huvudentrén. Vägen mellan angöringsfickan och huvudentrén är anpassad för leveranser och utan nivåskillnader.

Postadressen är:
Carlsgatan 3, 211 20 Malmö