Passagesystem

Foajén har tre entréer. En entré mot Carlsgatan, en entré mot Lokgatan och en garageport mot Lokgatan som leder till källarplan. De olika entréer är alla anslutna till fastighetens passage- och säkerhetssystem. Byggnaden är utrustad med två stycken hissar och en huvudtrappa.

Passage-, porttelefon- och säkerhetssystem

Fastigheten är utrustad med brandlarm som är kopplat till SOS och inbrottslarm som är kopplat till vaktbolag. Flertal av byggnadens gemensamma dörrar är larmade och skall hållas stängda om inte utrymning av byggnaden sker. Vid entréer samt på takterrass och i garage finns övervakningskameror. Samtliga dagar efter kontorstid ronderar väktare byggnaden.

Fastigheten är utrustad med tre entréer. Porttelefoner finns vid entrén mot Carlsgatan och huvudentrén mot Lokgatan.

  • Huvudentrén mot Lokgatan är öppen mellan 07:00-18:00 in till vindfånget, därefter krävs tag och personlig kod. Skjutdörren mellan vindfånget och övriga byggnaden är alltid låst och tillträde sker genom tag eller insläpp via porttelefonen. För utpassering mot Lokgatan mellan 18:00-07:00 används dörrautomatiken i vindfånget för att öppna ytterdörren.
  • Entrén mot Carlsgatan är låst dygnet runt och kräver tag för tillträde. Mellan 18:00-07:00 krävs även personlig kod utöver tagen. Insläpp av besökare kan göras via porttelefonen.
  • Entrén ned till garaget är låst dygnet runt och kräver tag. Mellan 18:00-07:00 krävs utöver tagen även personlig kod.
  • Vid besökare efter kontorstid är endast porttelefonen vid Carlsgatan tillgänglig.

Tillgång till passagessystem

För att få tillgång till passagessystem måste den kontorsansvarige anmäla hur många taggar som behövs till Jernhusens Floormanager. Den kontorsansvarige kan därefter kvitterar ut dessa som ni som hyresgäst sedan ansvarar för. När någon slutar eller inte längre ska ha tillgång till passagesystemet samt om någon tagg försvinner ska detta anmälas till Floormanager så snart som möjligt. Den fysiska tagen ska även lämnas in till Floormanagern.

Tillgång till porttelefonen

Det finns en porttelefon placerad i vindfånget vid entrén mot Lokgatan och en porttelefon vid Carlsgatan. När någon ringer på porttelefonen, ringer porttelefonen upp denna persons mobiltelefon. Genom att klicka på # öppnas dörren in till entrén. För att bli inlagd i porttelefonen anmäler er kontorsansvarige namn och telefonnummer för den/de som ska läggas in till Jernhusens Floormanager.

Hissar

Byggnaden är utrustad med två hissar. En hiss rymmer maximalt 21 personer (1600 kg). Hissarna går mellan källare (plan -1) upp till plan 8. Observera att hissarna ej får användas under utrymning.

Trappor

Foajén är utrustat med en rymlig huvudtrappa. Trappan går mellan källarplan (plan -1) upp till plan 8. Hela trappa är utsmyckad med en muralmålning av Berlinbaserade konstnären Emma Rytoft.
Vidare finns två utrymningstrappor. En mellan källarplan (plan -1) till markplan och en trappa mellan plan 5 och markplan.