Kommunikationer och kollektivtrafik

Foajéns centrala läge i staden skapar goda möjligheter för transport till kollektivtrafik samt till fots eller cykel. På någon minuts gångavstånd har du tillgång till Malmö Centralstation. Inte långt därifrån finns Malmös stadskärna med stort utbud av bland annat mat, träning och shopping. Det är även nära till andra intressanta målpunkter såsom Malmö Live, saluhallen och Västra hamnen. För att uppmuntra till ett klimatsmart resande spelar läget för huset en avgörande roll men också facitliter inom byggnaden såsom tilltagna cykelparkeringar under tak och möjlighet till dusch och omklädning.

Till fots och cykel

I området finns gång- respektive cykelbanor så du på ett säkert och smidigt sätt kan ta dig till dina målpunkter. Utanför Malmö Centralstation finns ett låncykelsystem Malmö Bike, för mer information om Malmö bike och dess stationer: www.malmobybike.se

För dig som arbetar i Foajén finns cykelparkering i källaren. Det finns även ett antal utvändiga cykelparkeringar utanför Foajén och Glasvasen samt vid taxizonen utanför Malmö Centralstation. Vid södra sidan av Centralstationen finns en underjordisk bemannad cykelparkering.

I Foajéns källare finns utöver cykelparkering i två nivåer även en arbetsbänk för enklare reparationer och underhåll av cykel. Vid trapphallen finns omklädningsskåp samt ett antal avskilda omklädningsrum med dusch. Dessa faciliteter är gemensamma och delas av alla som arbetar i huset.

Med buss

Foajéns nära läge till Malmö Centralstation ger ett stort utbyte till stads-, region-, och nationella samt internationella bussar. Dessa bussar har sina hållplatser på södra sida av Centralisationen vid kanalen. Se skånetrafiken.se eller flixbus.se för mer information. För att underlätta resandet med kollektivt färdmedel finns det aktuella och uppdaterade tidtablåer i Foajén gemensamma vardagsrum på markplan.

Med tåg

Malmö Centralstation erbjuder alla typer av tågkommunikation. För tågresor hänvisas ni till bland annat skånetrafiken.se och sj.se.

Med bil

I husets källare finns ett antal parkeringsplatser för uthyrning. Det finns även två parkeringsplatser anpassade för rörelsehindrade. Till respektive parkeringsplats är elbilsladdare installerade. Kommer ni eller era besökare med bil och inte har en bokad plats i källaren finns det ett närliggande parkeringshus strax utanför Foajén intill Centralstationen.

Med taxi

Jernhusen har ett taxisystem som heter Taxi Welcome, och som ligger mellan Foajén och Centralstationen. Taxi Welcome Service är en reglerad taxiangöring som enbart taxifordon från bolag med trafikeringstillstånd får angöra. Vi rekommenderar att ni använder denna service.