Garage och parkering

I husets källare finns ett antal parkeringsplatser för uthyrning. Det finns även två parkeringsplatser anpassade för rörelsehindrade. Till respektive parkeringsplats är elbilsladdare installerade. Kommer ni eller era besökare med bil och inte har en bokad plats i källaren finns det ett närliggande parkeringshus strax utanför Foajén intill Centralstationen.

Färdriktning i källarplan

Källaren är enkelriktat. Detta innebär att du som biltrafikant måste åka runt via glasvasen för att kunna komma ut ur porten. Färdriktningen finns utritad på golvet inne i garaget. Observera att den invändiga höjden som lägst är 1,95m.

Trafiksignalsystem i garaget

Källarplanet är utrustat med ett trafiksignalsystem. För att säkerställa att trafiken för samtliga trafikanter (bilister, cyklister, gångtrafikanter etc.) är säker finns ett trafiksignalsystem som samtliga trafikanter måste följa. De trafiksignaler som finns och som ska följas av samtliga trafikanter är:

  • Rött ljus=Stanna. Det är en trafikant på väg i motsatt håll ifrån din egen position.
  • Grönt ljus=Passera.
  • Släckt ljus=Stanna. Det är ingen annan trafikant i systemet. Vänta på grönt ljus.

Eftersom källaren är enkelriktad är det av stor vikt att systemet följs och att varje trafikant följer färdriktningen som finns i garaget och väntar på sin tur vid eventuell kö. Nedan följer en kort beskrivning av hur en passage in eller ut ur källaren fungerar.

Notera att det är olika hantering när du ska in och när du ska ut, läs noggrant.

Trafikant ska in i garaget - så gör du

Trafikljuset är släckt

Passagesystem

  • Bil kör fram till port med passagekort i vindrutan
  • Övriga trafikanter använder taggläsare invid port

Trafiksignal ändras till grönt i övre del och rött på de nedre trafikljusen. Port öppnas samtidigt.

Trafikant passerar porten, porten stängs och trafikljuset nollställs.

Trafikant ska åka ut ur garaget

Trafikljuset är släckt

Använd tag vid taggläsare

  • Cyklist/fotgängare öppnar port via tag vid rampens början. Bilist kör enligt färdriktningen fram till taggläsare som finns i anslutning mellan glasvasen och foajén.
  • Trafiksignal ändras till grönt ljus på de lamporna i källaren och lampan vid infart blir röd.

När trafikant passerar porten släcks trafikljus och porten stängs.