Arbetsplatser

Utformning och möblering

Byggnaden med sina gemensamma utrymmen och kontor är utformad för att möta de behov som finns under en arbetsdag. Det finns rum för fokus, avslappning och möten, såväl formella som informella. I samband med utformningen av byggnaden togs planritningar fram med inritad möblering.

Arbetsplatsens utformning

Kontoren stödjer de behov som finns under en arbetsdag. Det finns rum för att arbeta enskilt eller ihop. Varje kontor har också rum för att mötas snabbt eller länge, många eller få, fokuserat eller avslappnat. Övergripande är respektive kontorsvåningsplan indelat i fyra zoner: två olika arbetszoner, socialzon och servicezon med toalettpaket, förråd och städutrymme. Kontoren ska kännas öppna och ljusa, vilket gjorts med hjälp av generösa fönsteröppningarna och låg bröstning. För att skapa luft och rymd är installationerna synliga vid fasad. Mötesrum, telefonrum och cellkontor har glaspartier för att leda ljuset långt in i byggnaden. Kontorens sociala ytor och pentry ligger antingen i fasad med utsikt över Glasvasen eller runt ljuslyktan. Mer information om utformningen av Foajén finns att läsa under WELL-certifieringen.

Utöver respektives kontorsrum, mötesrum, pentry sociala ytor och öppna landskap erbjuder byggnaden ett gemensamt glashus på terrassen. Detta glashus möjliggör ytterligare variation i arbetsdagen och skapar en potentiell mötesplats mellan er som hyresgäster. Det finns även olika sorters möbleringsarrangemang i Foajéns vardagsrum som bjuder in till möten med andra behov och syften än de rum som finns på respektive våningsplan.

Möblering

I samband med projektering av respektive våningsplan har planritningar med inritad möblering tagits fram. Det är rekommenderat att arbetsplatserna bör placeras i enlighet med dessa eftersom exempelvis tillgång till dagsljus, ventilation och belysning är anpassade utifrån denna möbleringsplan. Arbetsstationer bör placeras under den monterade belysningen för att undvika bländning och reflektioner från lamporna. Det är viktigt att beakta detta även vid ominredning och ommöblering.