Kontakt

Hans Waldén

Affärsutvecklare

hans.walden@jernhusen.se

070-923 68 54

Växjö station och vardagsrum planeras öppna för resenärer och invånare den 27 september 2021

I Växjö samarbetar Jernhusen med kommunen för att bygga ett unikt kombinerat stations- och kommunhus. Det nya huset blir en attraktiv entré till staden, en tilltalande mötesplats för resenärer, invånare och besökare – samtidigt som det kan möta ett ökat resande.

Genom samarbetsprojektet mellan Jernhusen, Växjö kommun och Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) får kommunen en ny arbetsplats ihop med en modern stationsbyggnad. Ett hus för samverkan och en tilltalande mötesplats med ett serviceutbud som passar både besökare, resenärer och Växjöbor.

En integrerad station och kommunhus betyder att vi kommer kunna erbjuda ett bredare serviceutbud till resenärer och besökare. Det skapar in sin tur ett större flöde av människor till platsen vilket är en viktig del i arbetet att upprätthålla en trygg miljö för alla besökare.

Toppbild: Växjö station och kommunhus, vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Stationen och Växjös vardagsrum planeras öppna för resenärer och invånare den 27 september 2021. Byggnaden blir totalt cirka 16 400 kvadratmeter i sex våningar.