Kontakt

Niklas Andersson

Affärsutvecklare/Ekonomisk förvaltare

niklas.andersson@jernhusen.se

073-826 47 86

Unikt läge i Årsta för citylogistik

I området Årsta partihallar planerar Jernhusen för en ny crossdockbyggnad med tillhörande kontor. Genom utvecklingen av fastigheten på Partihandlarvägen skapar vi en citynära logistiklösning med möjlighet att skräddarsy byggnaden efter kundens behov och önskemål.

Årsta partihallar ligger cirka åtta kilometer söder om Stockholms Centralstation och är ett partihandelscentrum för bland annat frukt, grönsaker, blommor och fisk. Området byggdes upp under 1960-talet för att anpassas till tidens förändringar av partihandeln som innebar en utveckling från småaktörer till större grossister med behov av mer tilltagna lokaler.

Partihandlarvägen, som ligger i direkt anslutning till Jernhusens kombiterminal i Årsta, är så centralt placerad det går utan att ligga innanför tullarna till Stockholms innerstad. Samtidigt som av- och infarter till södra stambanan, E4/E20 och Södra länken är mindre än en minut bort.

Jernhusens detaljplan för Partihandlarvägen (fastigheten Östberga 1:3) möjliggör uppförande av en lager-/crossdockbyggnad med tillhörande kontor och personalutrymmen i fyra våningar. Byggnaden kommer att vara anpassad för lastning och lossning från järnväg eller lastbilar, sannolikt inlastning från 18-metersbilar och utlastning till mindre distributionsfordon.

Anläggningen och dess placering lämpar sig väl för företag inom livsmedels-, grossist- och/eller restaurangbranschen med möjlighet att bygga kyl- och frysrum. Bygglovsprojektering påbörjas när ett hyresavtal tecknats, vilket ger hyresgästen möjlighet att påverka byggnadens utformning. Byggrätten medger en hallbyggnad om cirka 5 800 kvm med 8-10 meter invändig takhöjd samt kontor med cirka 600 kvm per plan i två våningsplan och underliggande garage.

Möjlighet till klimatsmartare leveranskedja

Jernhusen utvecklar centralt placerade kombiterminaler vid knutpunkter för att hantera de logistiska utmaningarna i att få in varor i trånga stadskärnor. När varor lastas om mellan tåg och lastbil, och även förvaras en kort tid innan de körs ut från våra kombiterminaler och lagerbyggnader, kan varorna färdas hållbart hela vägen fram till slutkonsumenten.

Miljövinsterna när tåg kan transportera stora mängder som sedan distribueras ut korta sträckor med lastbil är betydande. Läget för den nya crossdockbyggnaden på Partihandlarvägen med dess direkta anslutning till Årsta Kombiterminal erbjuder möjligheter till hållbarare transporter i hela kedjan. Genom närheten till Stockholms innerstad är det redan idag möjligt att distribuera varor till slutdestination med elfordon som laddas nattetid på Partihandlarvägen.