Småländsk knutpunkt för kombi

I utkanten av järnvägsstaden Nässjö, i korsningen mellan stambanan och riksväg 40, ligger Nässjö Kombiterminal.

Terminalen ägs sedan 2011 av Jernhusen och hyrs ut till Transab som sköter driften. Trafiken är både internationell och nationell,  med dagliga tåg till och från Europa och stora svenska städer.

Varför är Nässjö Kombiterminal så framgångsrik?

– Dels handlar det om vårt strategiska läge, säger Anders Wittskog som är logistikchef på Transab. Men det beror också på att vi under  lång tid bearbetat vår marknad och vet vad kunderna har för behov. Och så har vi alltid  satsat hårt på engagerad, järnvägskompetent  personal vilket är väldigt viktigt för kundernas förtroende för oss.

Hur bedömer du att kombitrafiken står sig i jämförelse med andra transportslag?

– Det är helt klart tuff konkurrens med exempel vis lastbilen, som kan vara flexibel på vägnätet och har en helt annan prisbild. Men kombitrafiken passar utmärkt för internationell trafik och  mellan strategiska orter med stora flöden.

– Vi tror mycket på kombitrafiken framåt, men skulle inte säga nej om politikerna bestämde sig för att underlätta för till exempel  mindre anpassningar av järnvägsinfrastruk­turen. Det finns mycket runt järnväg som är reglerat och lite stelbent, men potentialen ärenorm. Vi ser fram emot Fehmarn Bält­tunneln  som kommer att öka den internationella kombi­trafiken.

Hur fungerar samarbetet med Jernhusen?

– Vi tycker att Jernhusen är en bra fastighetsägare som är lyhörd för våra behov. Dessutom har vi nytta av att Jernhusen är en så pass stor  aktör inom kombiterminaler. Det borgar för god kvalitet på fler terminaler, vilket är en positiv  signal till tågoperatörerna och speditörerna, avslutar Anders.