Carl Rosberg, byggprojektledare

Carl Rosberg är byggprojektledaren som drivs av att se andra lyckas. Han har under sina sex år på Jernhusen hunnit bidra till flera nya landmärken, nöjda hyresgäster och möjligheter att lyfta mer gods från väg till järnväg. – Med mitt omväxlande jobb är det lätt att vara engagerad, säger han.

Hur är det att jobba som byggprojektledare på Jernhusen?

Det är väldigt spännande och utvecklande med en stor bredd på olika typer av projekt. Vi är ett team på 16 projektledare som stöttar alla affärsområden och att leda projekt inom stationer, stadsutveckling, depåer och kombiterminaler är oerhört omväxlande. Jag trivs bra på Jernhusen och det känns riktigt och viktigt att bidra till hållbara lösningar för människor och miljö.

Berätta om olika projekt som du lett sen du började på Jernhusen.

Jag har bland annat utvecklat Kungalängan på Malmö C och vår ikoniska kontorsfastighet Glasvasen i Malmö. Dessutom har jag varit projektledare för såväl Malmö crossdock som de nya kranarna på Malmö Kombiterminal. Under två år var jag mer på kombiterminalen än på kontoret, det kändes nästan som att jag bodde där!

Varför är kombiterminaler viktiga?

För miljön! Kombiterminaler med kranar och moderna crossdockbyggnader ger bättre förutsättningar att frakta mer gods på järnväg. Jag hoppas på en framtid där fler varor transporteras miljövänligt och jag tror att färre tunga lastbilar på vägarna ger friskare luft, mindre trängsel i trafiken och färre olyckor.

Vad är det som är speciellt med kranarna i Malmö?

Jag är stolt över att Jernhusen investerat 100 miljoner kronor i de nya kranarna på Malmö Kombiterminal. De ökar kapaciteten väsentligt vilket innebär en möjlighet att lyfta bort 140 000 lastbilar från vägarna varje år. Dessutom är de med sina 23 meter i höjd ett nytt landmärke i centrala Malmö.

Vad gör man som projektledare rent konkret och praktiskt?

Man hjälper affärsområdena att realisera olika byggprojekt. Allt från förvaltningsuppdrag som underhåll eller hyresgästanpassningar till nyproduktion av byggnader. Vi gör kostnadsberäkningar, projekterar och ser till att det byggs. Sist men inte minst gäller det att hålla ihop projektgruppen och skapa en gemensam förståelse för vad som är rätt väg för att nå målet. Tala är silver, lyssna är guld!

Vad är det roligaste respektive mest utmanande i ditt jobb?

De stora variationerna i projektens storlek och karaktär är det roligaste för mig. Men det är också det mest utmanande. Ibland behövs en projektorganisation på 30 personer, ibland gör jag allt själv. Det är viktigt för mig att förstå beställarens behov och att kunna förmedla det till alla inblandade. Ofta är jag en viktig länk mellan hyresgäst, entreprenörer och affärsområdet. Jag är mest nöjd när jag lyckas bidra till att andra når sina mål!