Kontakt

Victor Josefsson

Finanschef

victor.josefsson@jernhusen.se

073-552 28 83

Certifikatprogram

Företagscertifikatprogram

Ursprungligt program: 2008
Storlek: 3 000 MSEK
Löptid: < 1 år
Ägarklausul:  Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100%
Gällande lagstiftning: Svensk
IPA:  Handelsbanken
Arrangör: Nordea
Clearingsystem: Euroclear Sweden

Emissionsinstitut

Handelsbankens Penningmarknadsbord

Stockholm 08-463 46 50

Regionbanken Stockholm 08-701 28 80

Göteborg 031-743 32 10

Malmö 040-24 39 50

Gävle 026-17 20 80

Linköping 013-28 91 60

Umeå 090-15 45 80

Nordea Markets

Stockholm 08-614 94 79

Göteborg 031-771 65 19

Malmö 040-24 73 00

SEB Merchant Banking Capital Markets

Stockholm 08-506 231 73, 08-506 231 95

Göteborg 031-774 91 00

Malmö 040-667 69 20