• Tåg på spår i dimma

Ekonomisk uthållighet

Om vi i Sverige ska lyckas minska koldioxidutsläppen samtidigt som vi skapar förutsättningar för ökad tillväxt måste vi använda järnväg mer, både för person- och godstrafik.

Vår affär gynnas av att alla får det bättre

Trots att Jernhusen är en liten aktör har vi en central roll som är viktig för transportbranschens utveckling. Om vi skapar smidiga flöden och bra lösningar för transportbranschen kan fler välja järnvägen som transportmedel. Genom en sådan utveckling säkerställer vi samtidigt våra långsiktiga affärsmöjligheter och får en ekonomisk uthållighet.

Vår vinst återinvesteras i ny infrastruktur

Vi har koncentrerat vårt ägande av fastigheter till storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter i Sverige. Platser där vi kan göra skillnad och bidra med störst nytta för samhället. Det ger oss stabila intäkter och möjligheter att vara med och bidra till långsiktig utveckling av stadsdelar och infrastruktur. När vi förädlar och säljer fastigheter får vi kapital som vi kan återinvestera i nya projekt till nytta för hela transportsektorn.

Vi tar ansvar för framtiden

Ansvarsfullt företagande kräver långsiktighet, framförhållning och ett strukturerat arbetssätt. För att få kunskap om våra förutsättningar och vår omvärld gör vi regelbundet omvärldsanalyser och intressentdialoger. På så vis strävar vi efter välriktade satsningar med en hållbar ekonomisk utveckling som ger nytta för hela Sverige.