Rapporter

Finansiella rapporter från Jernhusen

Här kan du ladda ner Jernhusens årsredovisningar, delårsrapporter och fastighetsförteckningar.

 

2016

Januari-mars Års- och hållbarhetsredovisning 2016
Halvårsrapport Fastighetsförteckning 2016
Januari-september  
Bokslutskommuniké 2016  

 

2015

Januari-mars Årsredovisning 2015
Halvårsrapport Fastighetsförteckning 2015
Januari-september  
Bokslutskommuniké 2015
 


2014

Januari-mars Årsredovisning 2014
Halvårsrapport Fastighetsförteckning 2014
Januari - september  
Bokslutskommuniké 2014  


2013

Januari - mars Årsredovisning 2013
Halvårsrapport Fastighetsförteckning 2013
Januari-september Hållbarhetsredovisning 2013
Bokslutskommuniké  

 

2012

Bokslutskommuniké Årsredovisning 2012 
Januari - september Fastighetsförteckning 2012
Halvårsrapport Hållbarhetsredovisning 2012
Januari - mars  

 

2011

Bokslutskommuniké Årsredovisning 2011 
Januari - september Fastighetsförteckning 2011
Halvårsrapport Hållbarhetsrapport 2011
Januari - mars  

 

2010

Bokslutskommuniké Årsredovisning 2010
Januari - september Fastighetsförteckning 2010
Halvårsrapport Hållbarhetsredovisning 2010
Januari - mars  
 

2009

Bokslutskommuniké Årsredovisning 2009
Januari - september
Fastighetsförteckning 2009
Halvårsrapport
 
Januari - mars
 
 

2008

Bokslutskommuniké Årsredovisning 2008 - Detta är Jernhusen
Januari - september
Årsredovisning 2008 - Verksamheten
Halvårsrapport
Årsredovisning 2008 - Hållbarhet
Januari - mars Årsredovisning 2008 - Bakvagn
  Fastighetsförteckning 2008

2007

Bokslutskommuniké Årsredovisning 2007 Framvagn
Januari - september
Årsredovisning 2007 Bakvagn
Halvårsrapport
Fastighetsförteckning 2007
Januari - mars
 
   

2006

Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2006 Framvagn
Januari - september
Årsredovisning Bakvagn
Halvårsrapport
Fastighetsförteckning 2006
Januari - mars
 
   

Tryckt version

Beställ Jernhusens tryckta årsredovisning här.