Revisor

Revisorns uppdrag är att oberoende granska styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring.

Årsstämman väljer revisor och Jernhusen biträder ägaren vid framtagande av utvärdering och förslag på revisorer.

Vid årsstämman 2016 omvaldes Ernst & Young AB till revisor, med auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig. Uppdraget innehas till och med årsstämman 2017.

Magnus Fagerstedt

Magnus Fagerstedt

Revisor i Jernhusen sedan 2016.

  • Huvudansvarig sedan 2016.
  • Född: 1957
  • Utbildning: Civilekonom
  • Huvudsaklig sysselsättning: Auktoriserad revisor Ernst & Young AB.
  • Andra väsentliga uppdrag: Revisor i Swedavia AB, AB SL, Apotek Produktion och Laboratorier AB samt Feelgood AB.