• Hall i Jönköping

Bolagsstyrningsrapport

Jernhusen upprättar varje år en bolagsstyrningsrapport, vilket är en del av bolagets tillämpning av Koden. Rapporten är fastställd av Jernhusens styrelse och vd. Bolagets revisorer har också genomfört en lagstadgad genomgång av rapporten.