Stationsservice

På Jernhusens stationer erbjuds olika tjänster som ska underlätta resandet. Av naturliga skäl varierar tjänsteutbudet beroende på stationernas storlek och omfattningen av resenärsflödet.

Biljetter

I samarbete med trafikföretagen erbjuds möjligheten att köpa biljetter på stationen, antingen via biljettombud eller via biljettautomater.

Förvaringsboxar

På de större stationerna finns förvaringsboxar tillgängliga där resenärer tillfälligt kan förvara sitt bagage tryggt och säkert mot en avgift.

Tillgänglighet och ledsagning

En viktig fråga att ta hänsyn till är tillgänglighetsaspekten som regleras av flera lagar och förordningar. Här har vi kompetens om vad som gäller och hur man på lämpligast sätt gör anpassningar i stationsmiljön. Det rör sig om till exempel trappor, ramper, hissar, ledstråk, kontrastmarkeringar, taktila skyltar samt tillgängliga toaletter och entréer.

Till stöd för resenärer med funktionshinder finns webbplatsen www.stationsledsagning.se.

Taxi

I samarbete med taxibolag erbjuds en hållplats där det är möjligt för resenärer att anlita en taxi som är trygg och har reglerade priser.

Toaletter

Samtliga stationer har tillgång till toaletter. Dessa är belagda med avgift som ska täcka upp kostnader för städning, förbrukningsmaterial och löpande renoveringar.

Wifi

På stationerna är det möjligt att koppla upp sig kostnadsfritt till det trådlösa nätverket All Station Guest.

Väntsalar

Resenärstjänster i och kring väntsalarna administreras av Jernhusens dotterbolag Svenska Reseterminaler AB.

www.svenska
reseterminaler.se