• Tåg i depå

Järnvägsinfrastruktur

Jernhusen som Infrastrukturförvaltare

Sedan 2007 erbjuder Jernhusen infrastrukturförvaltning till kunder inom verkstads- och godsterminalsfastigheterna samt till externa spårägare. Genom att vi ansvarar för infrastrukturförvaltningen på fastigheterna kan våra kunder ägna sig åt sin kärnverksamhet. Här kan du läsa mer om våra produkter och tjänster inom järnvägsinfrastruktur.

Information om anläggningar

För att nyttja de järnvägsinfrastrukturanläggningar som Jernhusen förvaltar ska erforderliga avtal tecknas mellan parterna. Här kan du läsa Jernhusens Järnvägsnätsbeskrivning (JNB).

För dig som är kund på någon av de anläggningar där Jernhusen ansvarar för infrastrukturförvaltningen har vi samlat flera viktiga dokument för varje anläggning.