• Liljeholmen

Nya bostäder i Liljeholmen

Liljeholmen genomgår en enorm utveckling och är en stadsdel med utmärkta förutsättningar att bli en än mer attraktiv, levande och integrerad del av Stockholm. Jernhusen bidrar till pusslet genom att planera för bostäder vid brofästet och utmed Södertäljevägen.

Genom att bygga nya bostäder, kombinerat med kontor och handel, kan Liljeholmen fortsätta att utvecklas hållbart. En utveckling av området vid brofästet, som idag är en parkeringsplats, binder ihop Liljeholmens nya delar och kopplar området till vattnet. Det mentala avståndet till Söder och Hornstull kortas när Liljeholmen kommer närmare Södermalm.

Vår vision innebär att Stockholm kan fortsätta att växa genom att förtäta där förutsättningarna är som bäst. Kollektivtrafiken finns redan, likaså närheten till vatten, city, arbetsplatser handel och service. Liljeholmen är en stor kollektivtrafikknutpunkt med tunnelbana, bussar och tvärbanan.

Enligt Jernhusens vision kan utveckling av området kring brofästet och längs Södertäljevägen ge ca 1 500 nya bostäder i vårt bestånd samt kontor och hotell. Området får förbättrade kopplingar mellan Marievik och Liljeholmstorget, Liljeholms kaj och Lövholmen för både gående, cyklister och bilar. Det blir mer ett mer livfullt och trevligt område med en ny komplett stadsdel. För att uppnå detta behövs ett nära samarbete med Stockholms Stad som också äger mark utmed Södertäljevägen. Stockholms Stad har under flera år haft visionen att koppla samman Liljeholmen till Södermalm, vilket har presenterats i gällande Översiktsplan.

En första etapp skulle ge 600 bostäder

Den första etappen, precis vid brofästet, möjliggör ca 600 bostäder. På platsen är nivåskillnaderna stora eftersom bron ligger flera våningar ovanför gatunivå, ett faktum som vi försöker nyttja till en fördel. Här vill vi skapa en bebyggelse som sluter upp mot brons båda sidor och skapar nya bostäder med skyddade innergårdar. Vi ser att området lämpar sig väl att förtäta och vår vision är att bygga högre hus som blir landmärken för Liljeholmen.