• Planområdet för Centralstationsområdet

Stockholms mest centrala utvecklingsmöjlighet

Stockholms län väntas växa snabbare än tidigare prognoser visat - om 20 år bor en fjärdedel av Sveriges befolkning i huvudstadsregionen. Varje dag rullar motsvarande två fullsatta SL-bussar in med nya regioninvånare och allt fler är beroende av en effektiv kollektivtrafik till huvudstaden. Nu inleds arbetet för att utveckla stationsområdet och skapa framtidens Centralstation.

Vårt mål är att utveckla hela området kring Stockholms Centralstationen med ett blandat innehåll och stärkt stationsfunktion. Nu går startskottet för en utveckling som ska möta framtidens resande och ge fler möjlighet att snabbt förflytta sig mellan arbetet och hemmet.

Centralstationsområdet hjälper Stockholm att växa

Stockholm förväntas bli den västeuropeiska storstad som växer snabbast fram till 2030. Den kraftiga befolkningsökningen skapar möjligheter men även utmaningar som måste lösas. Dagens kraftiga underskott på bostäder blir ännu större och kollektivtrafikens kapacitet behöver förbättras. Efterfrågan på kommersiella lokaler, främst kontor, väntas öka ytterligare. Centralstationsområdet kan utöver stationen utvecklas med fler arbetsplatser och ökad handel och service till resenärer och besökare. Undersökningar visar att arbetsplatser nära Centralstationen ger minst klimatpåverkan när bilen kan lämnas hemma samtidigt som det generar ytterligare arbetstillfällen i länet.