• #
  • #

Utvecklat stationsområde i Lund

Området vid Lunds Centralstation ska utvecklas för att förstärka kapaciteten och göra området mer attraktivt. Arbetet drivs i första hand av Jernhusen, Lunds kommun, Trafikverket och Skånetrafiken.

Jernhusen äger den befintliga stationsbyggnaden, godsmagasinet och kvarteret Spoletorp samt det nyligen förvärvade Västra Stationshuset. Jernhusen vill uppföra en ny station med kapacitet för såväl en utökning av dagens trafik, som för höghastighetståg.

I Spoletorp, som idag används som parkeringsplats, avser Jernhusen att utveckla en blandad stadsbebyggelse med butiker, arbetsplatser och lägenheter.

Det finns också möjlighet till ytterligare förtätning på Jernhusens fastigheter på både östra och västra sidan om järnvägen. Det nuvarande stationshuset kommer att utvecklas för annan användning, exempelvis som kontor, butiker och restauranger.

#

Andreas Meyer Affärsutvecklare Malmö 0730-70 28 38 andreas.meyer@jernhusen.se